Aktuelt 5.4 – 14.4.24

Kunstner :
Jonna Bødskov – Kubus Alba – 8270 Højbjerg

Værkstitel:

* Rester af et tænkende menneske * * Reste d ́un homme pensant *

Skulptur af patineret lertøj på fod af støbt beton, 2024

Værkstitlen er inspireret af det videnskabelige navn Homo Sapiens – ”det tænkende menneske” givet af Carl von Linne – 1758 …

I min optik er navnet ret forpligtende, eftersom mennesket er jordens mest udbredte art af pattedyr.

Vi er tænkende mennesker.

Alligevel lever vi hovedløst over evne – ift. Jordens tilgængelige ressourcer.

Hvordan kan den tænkende menneskehed redde sig fra de selvskabte klimaforandringer?

Fertiliteten hos dyr og mennesker er stærkt faldende.
Arter er på vej til at uddø fordi vi ikke tænker os bæredygtigt om.

23.3.23 udkom AR6 – Rapport fra FN ́s klimapanel (IPCC).

Klimarapporten viser nogle af de sidste mulige veje fra omstilling af menneskets overgreb på naturen til forlængelse af menneskehedens opholdstilladelse her på kloden.
Disse sidste mulige veje overskygges fuldstændig af den målbare virkelighed.

Den manglende bæredygtighed vil uden massive hurtigtvirkende ændringer af vores levevis, få voldsomme konsekvenser i tusinder af år ud i fremtiden.

Hver gang naturen med klimaet som sit klare og utvetydige sprog viser tænder, mindskes håbet og troen i mig på, at jeg kan nå at sætte et reelt positivt aftryk ind i næste generationer.

Der er ikke meget håb at hente i denne rapport, men den er yderst relevant og aktuel uanset hvor skræmmende scenarier den skaber i mit indre.

FAQ:
Uddrag fra rapport AR6:

EKSTREME VEJRFORHOLD er blevet en konstant som vi allerede lider under.

ARTSTAB OG ISAFSMELTNING er en konsekvens og en realitet med iskappe- ustabilitet og tab af tropiske skove.

ØDELAGTE ØKOSYSTEMER betyder eksempelvis udryddelse af arter som er afhængige af havis, massedød efter voldsomme hedebølger, orkaner og storme, nedsat fertilitet hos både fauna og mennesker.

ØDELÆGGELSERNE kommer af udslip af drivhusgasser – genereret af manglende bæredygtighed i vores levevis, hvilket rammer hårdest i de mest

sårbare egne af kloden.

De skyldige er uden tvivl dig og mig, som lever i de mest ”veletablerede” samfund i verden.

Det er ikke til diskurs.

PARIS-AFTALEN fra 2015 – consilium.europa.eu – hvis samlede mål er højest +1,5 gr C inden 2030, er allerede nærmest urealistisk at nå, da verdens

løbende produktion af og med fossile brændstoffer alene er skyld i allerede konstaterede temperaturforhøjelser på +1,5 gr C!

Læs: Før andre tiltag igangsættes!

LØSNINGER som Sol- og vindenergi, beskyttelse og genopretning af skove og andre økosystemer, klimavenlige fødevaresystemer, afbalanceret bæredygtig kost og energi-effektivitet er gode løsninger som du og jeg kan forholde os til.

Men vi er oppe imod en specifik fossil brændstof-industri som uhindret fortsætter med at svine vores luft, vand og jord til med giftige forbrugs- og affaldsstoffer. Spørgsmålet er derfor:
Har du og jeg så reelt et virkningsfuldt modtræk?

Iflg. Miljøorganisationen Greenpeace, er der ikke plads til flere nye udvindinger af olie, gas og kul, men IPCC som klimapanel har ikke mandat til at komme med sådanne politiske anbefalinger.

NØDVENDIG HANDLING:
Der skal en halvering på alle globale udledninger inden 2030.

NUL Co2 udledning hen imod 2050 – efterfulgt af negativ CO2-udledning.

Realistisk?
Med nuværende tilbagelænede politikeres manglende mod til at stoppe ulykkerne og støtte bæredygtige løsninger, NEJ.

EFTERSKRIFT:
PENGE er der nok af i verden til at gennemføre reelle ændringer, men pengestrømmene – fra f.eks. din og min pensionsopsparing, store private og offentlige midler – flyder nemmere i retning af fossil brændstof-afhængig produktion.

Klimatilpasning og afbødning af skader tiltrækker ikke investorerne i samme grad.

VÆRKTØJSKASSEN fra forskerne er leveret men konkret og nødvendig handling afventer igangsætning.

Af reelle løsningsmuligheder er desværre endnu kun få realiseret – det
nødvendige eksisterer kun flygtigt – oftest lagt væk i tænketanke eller bagerst

i handleplanerne.

Hvordan kan noget være vigtigere at værne om, end global ren luft, rent drikkevand og fødevarer uden gift til alle?

Hvordan redder vi menneskeheden fra os selv?